Feil og mangler ved kjøp/salg

Det viser seg dessverre altfor ofte at en bolig ikke er helt slik man forventet ved kjøpet. Leiligheten eller huset var kanskje stylet for anledningen, og skader viste seg å være skjult bak tepper og malerier eller har vært dårlig utbedret. Spørsmål om selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt kommer typisk da på spissen.

Klassiske feil og manger ved fast eiendom.

 • Vannskader
 • Råte, mugg og soppskader
 • Feil på elektrisk anlegg
 • Konstruksjonsfeil ved nybygg eller oppussing/modernisering
 • Feil ved utførte håndverkertjenester, typisk på bad.
 • Feil ved drenering
 • Skadedyr
 • Innvendig arealsvikt
 • Utvendig arealsvikt

Typiske rettslige problemstillinger i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom:

 • Reklamasjon
 • Heving
 • Prisavslag
 • Erstatning
 • Selgers opplysningsplikt
 • Kjøpers undersøkelsesplikt
 • Forsinket levering / ferdigstillelse – dagbøter
 • Rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen

Forsikring som dekker advokatbistand: Se Rettshjelpsforsikring

Kontakt oss

  [recaptcha]

  Siste nytt

  Arkiv

  Nyhetskategorier