Fritt frem på egen eiendom?

Som et klart utgangspunkt kan du gjøre hva du selv vil på din egen tomt, uten at naboene dine kan legge seg opp i dette. Men det finnes en del begrensninger.

Begrensninger etter plan og bygningsloven.

Plan og bygningsloven setter en rekke begrensninger for hva du har lov til å bygge på din egen eiendom, og du må som utgangspunkt søke kommunen om endringer i bygningsmassen og topografien på din tomt. Vi er behjelpelig med byggesøknader.

Begrensninger etter naboloven (grannelova).

Naboloven setter også en del begrensninger for hva du kan foreta deg på din eiendom. Naboloven § 2 er en viktig bestemmelse, som setter en rekke begrensninger for hva du kan foreta deg på egen tomt. Bestemmelsen sier at du ikke kan ha eller iverksette noe som er unødvendig eller urimelig til skade eller ulempe for naboeiendommen. «skade» og «ulempe» kan være så mangt. Som eksempel kan en vond lukt eller skygge være til «ulempe», mens noe som kan medføre personskade eller sykdom vil regnes som «skade» etter denne bestemmelsen.

Trær på naboeiendom.

Naboloven § 3 bestemmer at man som et utgangspunkt ikke kan ha trær som er til ulempe for en nabo, dersom høyden på trærne er mer enn tre ganger avstanden fra tomtegrensen. Altså; naboen din kan som et utgangspunkt ikke klage dersom du har et tre, hvor stammen er fire meter fra nabogrensen, dersom dette er under 12 meter høyt. Samme bestemmelse regulerer også hekker, og gjør det klart at en hekk som er under 2 meter høy ikke rammes av denne bestemmelsen.

Dette er bare noen av mange begresninger som tilligger din eiendom.

Vi har lang erfaring med nabotvister, kontakt oss i dag på telefon: 99 11 11 19

-Din boligforsikring dekker som regel advokatkostnader i forbindelse med nabotvister. Se egen side om rettshjelpsforsikring

Kontakt oss

    [recaptcha]

    Siste nytt

    Arkiv

    Nyhetskategorier