Håndverkertjenester

Håndverkertjenester for forbrukere

Håndverkertjenester som utføres av næringsdrivende for en forbruker omfattes av håndverkertjenesteloven. Typisk gjelder dette for tjenester utført av elektriker, rørlegger, snekker, møbelsnekker, blikkenslager m.m.

Enkelte ganger blir ikke resultatet av arbeidet som forventet. Det kan dreie seg om rent estetiske feil, funksjonsfeil eller at arbeidet ikke er forskriftsmessig utført. Dette kan igjen føre til eksempelvis fuktskader, setningsskader m.m.

Har håndverkeren rett til å utberde selv?

Som den klare hovedregel har håndverkeren rett til å få utbedre sine egne feil, før prisavslag eller erstatning er aktuelt. Men i en del tilfeller har håndverkeren mistet denne retten. Dette gjelder typiske tilfeller der håndverkerens arbeid har vært så uforsvarlig at det er grunn til å tro at retting ikke vil bli tilfredsstillende. Dette må vurderes konkret i et hvert tilfelle. Kontakt gjerne en advokat dersom du er usikker.

Håndverkertjenester for næringsdrivende

Der næringsdrivende kjøper tjenester fra håndverkere, faller forholdet ikke inn under håndverkertjenesteloven. Slike saker faller inn under entrepriserett eller normale avtalerettslige bestemmelser. Våre advokater har lang erfaring med slike avtaleforhold, og tvister knyttet til disse.

Våre advokater kan nås på 99 11 11 19

Kontakt oss

    [recaptcha]

    Siste nytt

    Arkiv

    Nyhetskategorier