Reklamasjonsfrist håndverkere

Reklamasjon på håndverkertjenester må skje senest fem år fra oppdraget ble avsluttet. Men det holder ikke å vente til like før denne fristen går ut. Man plikter nemlig å reklamere innen rimelig tid etter at man oppdaget feilen som man skal klage på. Hva som er rimelig tid må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Høyesterett har derimot slått fast at «rimelig tid» ikke kan være kortere enn to måneder. Fristen må innebære at forbrukeren skal ha tid til å kunne undersøke feilen nærmere, og eventuelt kontakte en fagmann for råd i saken. Momenter som feilens kompleksitet, hvor lett det er å få tak i en slik fagmann, eller hindringer på forbrukerens side kan påvirke fristens lengde. Vi har sett tilfeller der retten aksepterer seks måneder, men vi har også sett tilfeller der tre måneder har vært for lenge.

Vårt råd vil uansett være å underrette håndverkeren om feilen, så snart som mulig.

Kontakt oss

    [recaptcha]

    Siste nytt

    Arkiv

    Nyhetskategorier