Naboer krangler for 30 millioner kroner

advokat nabokrangel
Nabotvister krever ofte advokat.

I løpet av ett år koster nabokrangler opp mot 30 millioner kroner i kostnader til rettshjelp. Eiendomsgrenser, trær og veirettigheter er typiske stridstema.

Naboer krangler hele året, men det er særlig når folk kommer tilbake til feriestedene sine, eller hjem igjen fra ferie, at mange får seg en overraskelse.

– Mange krangler starter med at naboen har tatt seg til rette eller gjort endringer fra sist en var på hytta, eller mens en har vært borte på ferie, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige Pål Rune Eklo.

Mange trenger rettshjelp

Hvert år får Gjensidige inn flere hundre meldinger der uenigheter mellom naboer har gått så langt at det må løses med rettens hjelp. Gjensidige har beregnet at dette koster forsikringsbransjen opp mot 30 millioner kroner i året.

– Grensedragninger mellom eiendommer, veirettigheter og nye bygg nær eller over nabogrensen, er betente saker. Her kan det ofte oppstå steile fronter som naboene ikke greier å løse seg i mellom, sier Eklo.

Går saken til retten begynner kostnadene å løpe. I innboforsikringen har man inkludert en rettshjelpsforsikring som kan være med å dekke utgifter til for eksempel advokat, retten, sakkyndige og vitner.

– I snitt koster en nabotvist rundt 40 000 kroner, men enkelte saker kan bli mye dyrere. En kan maksimalt få dekket 100 000 kroner til rettshjelp via forsikringen, sier Eklo.

Lovendring har ført til nabokrangel

Gjensidige har også merket at fjorårets lovendring, om fritak for å søke før bygging av små nybygg eller tilbygg, har ført til en god del nabokrangler.

– Noe så enkelt som å varsle naboene og ta en prat før en setter i gang med endringer, kan i mange tilfeller være med på å senke konfliktnivået eller løse saken helt, sier Eklo.

Nabotvister dreier seg stort sett alltid om fast eiendom, der den ene parten argumenterer for at det den andre parten har gjort, fører til at eiendommen blir forringet i verdi eller å betrakte som skadeverk på eiendommen som gjør at tvisten har en økonomisk verdi.

Vanligste stridstema i nabokrangler

 1. Uklare grenser på eiendommen
 2. Trær og busker. Sjenanse for utsikt og sol, eller som blir hogd ned ulovlig av naboen
 3. Vedlikeholdsutgifter på privat vei

Kontakt oss

  [recaptcha]

  Siste nytt

  Arkiv

  Nyhetskategorier