Entrepriserett

Våre advokater har over 30 års erfaring med bygg og entrepriserett. Vår mest erfarne advokat har ledet flere store byggeprosjekter, vært styreleder hos flere entreprenørvirksomheter og representert både byggherrer og entreprenører ved prosjektering og tvister.

Entrepriserett etter norske standardavtaler

Mens forbrukerentrepriser som håndverkertjenester og boligbygging er vernet av egne lover som håndverkertjenesteloven og bustadoppføringsloven er entrepriserett mellom profesjonelle aktører normalt regulert etter norske standardavtaler som NS8405, NS8406, NS8407 med fler. Dette er teknisk kompliserte regelsett, som krever inngående kunnskap.

Vi har knyttet til oss en rekke fagfolk med lang erfaring innen de fleste byggtekniske områder. Derved kan vi på et tidlig tidspunkt avdekke de sterke og svake sider ved en sak, for derved å begrense kostnadene ved eventuell tvist.

Kontakt oss

    [recaptcha]

    Siste nytt

    Arkiv

    Nyhetskategorier